Skuteczne materiały do nauczania podstaw geografii w liceum i technikum

6 września 2022 0 Comments

W pracy dydaktycznej z młodymi ludźmi chcącymi uczyć się geografii na poziomie podstawowym kluczowy jest dobór materiałów, które wzbudzają zainteresowanie przedmiotem, motywują do zdobywania wiedzy i ułatwiają zrozumienie często niełatwych zagadnień. Komplet publikacji “Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy” wydawnictwa Nowa Era spełnia te wymogi. Został opracowany z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych uczniów szkół ponadpodstawowych i zawiera szereg rozwiązań usprawniających naukę.

Podręcznik “Oblicza geografii 1” dla poziomu podstawowego

Autorami publikacji są Roman Malarz i Marek Więckowski. W książce przedstawiono bazowe treści z zakresu geografii fizycznej ogólnej. Uczniowie poznają dzięki niej najważniejsze wiadomości dotyczące miejsca Ziemi we wszechświecie, atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery oraz biosfery. Podręcznik ma atrakcyjną i bogatą szatę graficzną, zawiera wiele fotografii, schematów i infografik. Przyswajanie wiedzy ułatwiają m.in. następujące rozwiązania:

– przyjazny i zrozumiały język wykładu;

– przekazywanie trudnych treści w przystępny sposób dzięki bezpośrednim odwołaniom do doświadczeń życiowych młodzieży oraz analogiom do dobrze jej znanych zagadnień;

– ciekawostki i ilustrowane pięknymi zdjęciami infografiki rozbudzające zainteresowanie geografią;

– czytelne wskazywanie kluczowych wiadomości oraz przejrzyste podsumowania wspierające przygotowania do sprawdzianów.

Karty pracy ucznia

Opracowana przez Katarzynę Maciążek publikacja “Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy” jest w pełni skorelowana z podręcznikiem i zawiera zestawy różnorodnych zadań umożliwiających opanowanie i utrwalenie przedstawionych w nim treści. Książka spełnia następujące funkcje:

– pozwala na usystematyzowanie informacji z lekcji dzięki sekcji “Zapamiętaj” oraz samodzielną weryfikację poziomu zdobytej wiedzy za pomocą pytań w dziale “Na wyrywki”;

– umożliwia powtórzenie najistotniejszych wiadomości oraz przećwiczenie niezbędnych umiejętności dzięki “Kartom powtórzeniowym”;

– zawiera strony z miejscem na notatki, może więc z powodzeniem zastąpić zeszyt przedmiotowy.